Noe for meg?

ER FOTOKLUBBEN NOE FOR MEG?

HER ER EN LITEN INFO OM HVA VI DRIVER MED OG HVA SOM ER VÅR INTENSJON.

Fotoklubben ble startet i 1984. Flere av de som var med å starte klubben den gang er fortsatt med som medlemmer.
Vi er en gjeng som etter hvert har blitt veldig godt kjent med hverandre, og vi har fått et meget godt miljø i klubben. Diskusjoner vil ofte være preget av at vi kjenner hverandre godt. Vi tør bl.a. si hva vi mener om hverandres bilder på godt og ”vondt”.

Vi har møter i Midtstuen annenhver tirsdag (om ikke annet er avtalt), og møtene begynner kl.18.45.
I løpet av møtekvelden har vi en liten pause, hvor vi alle kan kjøpe noe å spise og drikke. Møtene avsluttes som regel senest rundt kl. 22.00.

På hvert møte har vi en temakonkurranse. Medlemmene kan ta med seg ett bilde hver hvor vi holder visning og kårer tilslutt en vinner. Det viktigste med denne konkurransen er kanskje ikke å vinne, men å være aktiv eller lytte til det som blir sagt om bildene etterpå. Vi går nemlig igjennom alle bildene og diskuterer, gir råd og kritikk.

Vi setter av på programmet mulighet for å kunne vise hverandre bilder. Det enkelte medlem får som regel halve kvelden tilgjengelig på ett møte, hvor vedkomne etter eget ønske/tema skal vise de andre sine bilder og redegjøre for dem.

Vi får besøk ”utenfra” og besøker også andre klubber/fotografer m.m.

Vi ønsker å kunne vise frem våre bilder offentlig. Derfor holder vi utstillinger i kunstforeningens flotte lokaler i 1.etg. i Midtstuen med jevne mellomrom. De medlemmer som har lyst og føler at de har noe å bidra med, kan delta på utstillingene. Alle de som ønsker å delta på en utstilling må selv sørge for god utskrift av bildene, samt passepartout og innramming.

Vi drar på fototurer. Dette være seg oftest dagsturer (som regel søndager) og også helgeturer. Helgeturene går som regel til et sted langs kysten eller til fjells. På disse turene er aktiviteten høy, så de som eventuelt blir med må beregne seg på en aktiv helg.

Vi er ikke en klubb som fokuserer på utstyr. Hos oss er bildet det viktigste, men vi mener medlemmene må kunne håndtere et speilreflekskamera relativt greit for å kunne ha best utbytte av et eventuelt medlemskap. Til tider kan det bli en del teknisk prat, både når det gjelder utstyr, teknikk og etterbehandling av bilder. Dette kan ”sveve over hodet” på flere av oss, men siden vi er en gjeng med forskjellig behov og kunnskapsnivå, så er det viktig at alle kan spørre og ta opp det tema man måtte ønske.

Fotoklubben vil ikke fungere som en kursholder for de som ønsker det. Her gjelder det å ”henge med”, og prøve å skaffe seg kunnskap og informasjon gjennom egen innsats. Har du stor interresse for foto, skal jo ikke dette være vanskelig.
Vi ser det som en stor fordel om du behersker speilreflekskamera (DSLR) og bilderedigeringsprogram. (gjerne Lightroom som nå er den felles plattform for redigering av bilder i klubben.)

Tilslutt det viktigste av alt.... . Det er viktig at du også driver med foto mellom klubbmøtene!! Gjør du ikke det, vil det ikke bli lett å få alle inntrykk til ”å sitte”. Det finnes mange gode kilder til lærdom innen dette emnet. Har du stor nok interresse er det bare å ”kaste seg over” all lektyre. En god regel er at du aller først lærer deg ditt eget utstyr å kjenne. Les bruksanvisningen!! Studèr og prøv ut alt du kan, og ta med deg eventuelle spørsmål til klubben.

Siden den "digitale tidsalderen" kom over oss har medlemstallet i fotoklubben økt en god del. Dette syns vi er veldig bra. Vi holder til i et svært lite lokale i 2.etg. i Midtstuen og slik situasjonen er i dag er det begrenset hvor mange medlemmer vi kan ta inn i klubben. Vi har ønske om å kunne fortsette driften med lokaler i samme hus, men med ønske om større plass. Dette er noe vi vil jobbe videre med.