Program

Møtedatoer for 2.halvår 2021.

24.aug.:
Tema: Fritt i farger eller sort hvitt. (ett bilde hver)

28.aug.:
Fotografiets dag i Horten - corona version.
De som ønsker seg en tur dit kan jo enes om felles kjøring.

7.sept.:
Tema: Fritt i sort/hvit (ett bilde hver)

21.sept.:
Tema: Gammelt møter nytt. (ett bilde hver)

5.okt.:
Tema: Fritt i farger. (ett bilde hver)

10.okt.
Søndag.
Vi besøker Preuss Museum i Horten for å beskue utstillinger / fotografere.

19.okt.:
Tema: Orange. (ett bilde hver)
Vi legger plan for utstillingen.

30.okt. til 7.nov.:
Utstilling i Galleri Midtstuen.

2.nov.:
Tema: Fritt i farge eller s/h. (ett bilde hver)

16.nov.:
Tema: Enkelt / minimalt. (ett bilde hver)

30.nov.:
Tema: Fritt i sort/hvitt (ett bilde hver)

14.des.:
Tema: Kolleksjon (bestående av min. 3 bilder) Ett bilde hver.
Konkurranse / pizza.

INFO:
Vi vil arr. tur til Lundeby trykkeri i løpet av høsten, men foreløpig ingen fastsatt dato.
Kan bli utenom våre faste møtedatoer.

Møtene avholdes i Midtstuen kl. 18.45 om ikke annet er avtalt.
Vi håper og tror at møtene nå kan avholdes på en normalt måte etter at pandemien har ebbet ut.
Uansett må vi forholde oss til de gjeldende reglene fra det offentlige ifm. dette.

Vi ønsker alle en fortsatt flott sommer!