Program

Møtedatoer for 1. halvår 2021.

12. januar:
Tema: Fritt i farger.

26. januar:
Tema: Fritt i sort hvitt.
Innlevering av bilder til Årets Bilde 2020
Maks 3 bilder hver.

9. februar:
Årsmøte.

23.februar:
Tema: Fritt i farger eller s/h. (ett bilde hver)

9. mars:
Tema: Fritt i farger eller s/h. (ett bilde hver)

23. mars:
Tema: Colaflaske (ett bilde hver)

6. april:

20. april:

4. mai:

18. mai:

1. juni:

15. juni:
Sesongavslutning

Vi starter møtevirksomheten i 2021 på samme måte som vi sluttet i 2020.
Det vil si via digitale møter inntil vi for grønt lys til å treffes fysisk i lokalene våre i Midtstuen.
Medlemmene vil få en påminnelse til å innlevere bilder til temakonkurransene.
Vi velger fritt tema, enten i farger eller i sort/hvit enn så lenge.
Møtene vil starte via Skype kl.19.00 den aktuelle møtedagen.