Program

Møtedatoer for 2.halvår 2021.

24.aug.:
Tema: Fritt i farger eller sort hvitt. (ett bilde hver)

7.sept.

21.sept.

5.okt.

19.okt.

2.nov.

16.nov.

30.nov

14.des.

Møtene avholdes i Midtstuen kl. 18.45 om ikke annet er avtalt.
Vi håper og tror at møtene nå kan avholdes på en normalt måte etter at pandemien har ebbet ut.
Uansett må vi forholde oss til de gjeldende reglene fra det offentlige ifm. dette.

Vi ønsker alle en fortsatt flott sommer!