Tema: Fritt, september.

Fotograf: Anette Grøntvedt