Fra jubileumsutstillingen i Midtstuen okt. 2009.

Fra jubileumsutstillingen i Midtstuen okt. 2009.