Tema: Kolleksjon i sort/hvit.

Fotograf: Hans Gunnar Spilde